NỘI DUNG PHIM

Khi Lord El-Melloi II, Waver Velvet, được yêu cầu tới đòi quyền thừa kế Lâu đài Adra, anh ta cùng cô học trò Gray của mình lên đường tới đó. Nhưng họ không phải những người duy nhất làm vậy. Di chúc của người chủ cũ nêu rõ, tất cả những người được hưởng quyền thừa kế—bao gồm cả Luviagelita Edelfelt—phải tham gia một trò chơi và chiến thắng để giành lấy được lâu đài.

BÌNH LUẬN